Väggfält och väggfältsmåleri

Väggfältsmåleri är ett sätt att dela in och pryda väggarna i ett rum med hjälp av dekorationsmåleri. Genom att dela in väggarna i fält lyfter man fram rummets karaktär och husets arkitektur. Väggfält kan utföras i många olika manér, och de kan se väldigt olika ut. Allt från strama, raka linjer till överdådiga naturskildringar och organiska mönster. Här nedan är några exempel på mitt väggfältsmåleri, både i 1700-talsstil och 1800-talsstil.