Imitation av äkta marmor

Marmorering är en gammal måleriteknik som används för att imitera olika sorters marmor. Marmorerade väggar är vanligt förekommande i trappuppgångar från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Det används även för dekoration av möbler och väggar.

Olika sorters marmorering

Jag marmorerar ett antal olika sorters marmor. Oftast handlar det om dessa marmorarter:

  • Vit carrara
  • Kolmårdsmarmor
  • Gul sienna
  • Rouge de range
  • Vert de mer